Welkom

Welkom op de website van Stichting Remy Martin Hondenvrienden

Stichting ‘Remy Martin hondenvrienden’. Deze stichting hebben wij in het leven geroepen om een opvang te bieden aan oudere Golden Retrievers.Ook verzorgen wij de opvang en herplaatsing van honden die om wat voor reden dan ook (overlijden, echtscheiding, ziekte) niet langer ‘thuis’ kunnen blijven. De honden wHPIM1113orden opgevangen in onze hondenhuizen waar ze een optimale (ook medische) verzorging genieten.

Onze stichting heeft vanaf 1 januari 2012 de z.g. ANBI-status. Dat betekent dat de belastingdienst de stichting heeft aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.  Schenkingen en legaten mogen belastingvrij door de stichting worden ontvangen en giften, donaties,, schenkingen e.d. zijn als buitengewone uitgave aftrekbaar zijn voor de belasting.

De stichting organiseert jaarlijks het inmiddels befaamde ‘Remy Martin-weekend’, daarnaast zijn de Remy Martin hondenwandelingen niet meer weg te denken.

De opvang van de honden kost veel geld, als bestuurders van de stichting stoppen wij daar maandelijks een belangrijk deel van ons inkomen in. Dit is echter niet genoeg. Wij vragen u dan ook: steun ons, stort een donatie op de rekening van de stichting: NL68RABO0103932682

Wij, het bestuur en natuurlijk de honden zijn u daar heel erg dankbaar voor!